Ay­va­cık'­ta ka­çak göç­men ope­ras­yo­nu 

Ay­va­cık il­çe­sin­de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 32 ka­çak göç­men ya­ka­lan­dı. 

 Ay­va­cık'­ta ka­çak göç­men ope­ras­yo­nu 

Ay­va­cık il­çe­sin­de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 32 ka­çak göç­men ya­ka­lan­dı. 

21 Temmuz 2019 Pazar 14:54
 Ay­va­cık'­ta ka­çak göç­men ope­ras­yo­nu 

E­di­ni­len bil­gi­ye gö­re, Amet­çe al­tı mev­ki­si açık­la­rın­da sa­ba­ha kar­şı bir gru­bun las­tik bot ile Mi­dil­li Ada­sı yö­nü­ne git­ti­ği­ni tes­pit eden Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, böl­ge­ye ope­ras­yon dü­zen­le­ye­rek ka­çak göç­men­le­rin bu­lun­du­ğu las­tik bo­tu dur­dur­du. Kı­yı­dan 1 mil açık­ta dur­du­ru­lan bot­ta bu­lu­nan Af­ga­nis­tan uy­ruk­lu 32 ka­çak göç­men ya­ka­lan­dı. Ya­ka­la­nan ka­çak göç­men­ler, Kü­çük­ku­yu bel­de­sin­de­ki sa­hil gü­ven­lik ka­ra­ko­lu­na ge­ti­ril­di. Ka­çak göç­men­ler, iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan Ay­va­cık il­çe­sin­de­ki Ya­ban­cı­la­rı Ge­ri Gön­der­me Mer­ke­zi'­ne gön­de­ril­di. 

 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol