Alper Şener
Alper Şener
Yazarın Makaleleri
Bir damla kan hayat kurtarır (16.02.2018)
Ülkemizde nerede ise yüzyıldan fazla süredir hizmet veren Kızılay, bir yardım kuruluşu olasının yanında tüm Türkiye'de kan ve kan bileşenlerinin temini ve dağıtımını üstlenen tek kurumdur. Kan bağışı deyince hemen aklımıza gelen...
Sehayat ve Sağlık (01.02.2018)
Ulaşım kolaylaştıkça mesafeler kısalıyor ve insanların sağlıklı seyahat etme kavramına bakışı değişiyor. Sonuçta iş, eğlence veya ibadet amacıyla seyahat edenlerin gittikleri yerden sağlıklı dönmeleri hepimizin en önemli temennisidir....
 Eriş­kin aşı­la­ma­sı (25.01.2018)
A­şı­la­ma de­yin­ce has­ta­la­rı­mı­zın ço­ğu sa­de­ce ço­cuk­la­ra uy­gu­la­nır di­ye dü­şün­mek­te­dir. An­cak aşı­la­ma­nın eriş­kin bi­rey­ler için hat­ta fark­lı yaş grup­la­rı ve has­ta­lık­lar...
Yara ve bakımı(18.01.2018)
Kronik yara en sık yatağa bağımlı, şeker hastası veya varisi olan hastalarda karşımıza çıkmaktadır. Aslında temel prensip bu tip yaraların oluşmaması için önlem alınmasıdır. Ancak her zaman önlemek mümkün olamamaktadır. Yara açıldıktan...
AİDS ve korunmasız cinsel hayatın sonuçları (12.01.2018)
AİDS (HIV)  cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hastalıkları arasında Türkiye'de en hızlı artış gösterenler arasındadır.  Hatta tüm Avrupa bölgesi ülkeler arasında ikinci en hızlı artış oranı Türkiye'dedir. Durum böyle...