banner59

Geleceğin Gazetecileri ÇOMÜ’de yetişiyor

2011 yılında İletişim Fakültesi ile birlikte kurulan, 2015-2016 yılında başvurusu yapılarak öğrenci alımı onaylanan Gazetecilik Bölümü 2017-2018 yılı için %100 doluluk oranı ile eğitim-öğretime başladı.

Geleceğin Gazetecileri ÇOMÜ’de yetişiyor

2011 yılında İletişim Fakültesi ile birlikte kurulan, 2015-2016 yılında başvurusu yapılarak öğrenci alımı onaylanan Gazetecilik Bölümü 2017-2018 yılı için %100 doluluk oranı ile eğitim-öğretime başladı.

11 Aralık 2017 Pazartesi 16:28
Geleceğin Gazetecileri ÇOMÜ’de yetişiyor

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Akgül, bu yıl ilk kez öğrenci alan Gazetecilik Bölümü’nün amaçlarını, hedeflerini ve gazetecilik mesleğinin geleceğini anlattı. Gazetecilik Bölümü’nün 60 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetine başladığını belirten Akgül; “Bölümümüzün Eğitim Strateji Planı çerçevesinde Akademik kadromuzu daha da zenginleştirmeyi hedefledik. Bölümümüz tam doluluk oranı, yani eğitim planında belirlediğimiz 60 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı” dedi.

“Bölüm olarak Türkiye’de ilk onda yer alıyoruz”

“Türkiye’deki İletişim Fakülteleri içinde 45 tane gazetecilik bölümü bulunmaktadır” diyen Akgül; “45 bölümün en düşük ve en yüksek öğrencilerin puanlarının ortalamasını aldığımızda bölüm olarak ilk ona giriyoruz. Bu başlangıç olarak oldukça iyi bir durum. Bu yıl eğitim öğretime başlayan bir bölüm olarak böylesine bir talep görmek bizi çok mutlu etti.  Bölümümüzün eğitim-öğretim faaliyetine Türkiye’de ilk ona girerek başladık. Hedefimiz ilk beş yılda, Türkiye’de en çok tercih edilen ilk beş bölüm arasında, ilk on yılda ise ilk üç gazetecilik bölümü arasında yer almak.”

Gazetecilik Bölümü’nün amaçları nelerdir?

Gazetecilik Bölümü’nün amaçlarını aktaran Akgül; “Ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde gazetecilik yapabilecek mesleki bilgiye, teknik donanıma, milli ve evrensel kültürel değerlere sahip, özgüveni yüksek bireyler yetiştirebilmek için sürdürebilir nitelikli stratejik eğitim planları geliştiren ve uygulamaya aktaran, kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir bölüm olmak. Bu bağlamda proje tabanlı, uygulamaya dönük, disiplinler arası inceleme ve araştırma çalışmalarına dayalı eğitim-öğretim yapmak; yerel, ulusal ve uluslararası basın kuruluşları ile ortak bilimsel, kültürel, sosyal, sportif ve mesleki programlar geliştirmek. Bu çerçevede temel amacımız Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda gazetecilik yapabilecek niteliğine sahip gazetecileri ülkemizin hizmetine sunmaktır” diye konuştu.

“Türkiye’nin enleri olabilecek gazeteciler yetiştirmek hedefimiz”

Türkiye’nin enleri olabilecek gazeteciler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Akgül; “Çanakkale şehir olarak çok avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Ankara, İstanbul, İzmir arasında yer alan bir yerdeyiz. Dolayısıyla yüksek puanlar almış öğrencilerimizin bölümümüzü tercih ettikleri görülmektedir. Diğer bir değişle başarı düzeyi yüksek olan  öğrencilerin bölümümüzü tercih ettiği bu durumunda bölümümüz için belirlediğimiz hedeflere ulaşma açısından önemli bir avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Böyle nitelikli öğrencilerle, etkin bir eğitim müfredatı uygulamamız sonucu hem Türkiye’nin hem de Dünyanın en iyi gazetecilerini yetiştirme şansımız bulunmaktadır. Bölümümüz açıldığında ilk olarak etin bir eğitim müfredatı hazırladık. Müfredatımız birinci ve ikinci yıl zorunlu derslerden oluşmaktadır. Bu süreçte ağırlıklı olarak teorik dersler bulunmakla birlikte uygulama derslerine de yer verdik. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise uygulama derslerine ağırlık verdik. Müfredatta bulunan uygulama dersleri açısından Türkiye’deki en yoğun uygulama dersi bulunan bölümlerden birisi olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü alana inmeyen öğrenci ya da alanda çalışma yapmayan öğrencinin mezun olunca başarılı olma şansı çok düşük. Biz de bunun için alana inilebilecek, uygulama içeren derslere ağırlık verdik” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz, ÇOMÜ’deki uygulama alanları sayesinde bir sıfır önde”

Akgül sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Uygulamaya dayalı eğitim öğretim, çağın gerekleri için de çok önemli. Artık alanlarında uzmanlaşmış kişilerin meslek hayatına daha kolay atıldığı bir gerçek. Bu açıdan üniversitemiz gazetecilik öğrencileri başlangıçtan itibaren bir adım önde başladılar. Uygulama alanları açısından zengin bir alt yapıya sahibiz, bu sayede öğrencilerimiz Türkiye’deki gazetecilik bölümünden mezun öğrenciler arasından sıyrılacak, mesleklerine deneyim sahibi olarak başlayacaklar. Biz de öğrencilerimizi daha ilk yıldan itibaren üniversitemizin sahip olduğu geniş imkanlardan yararlanmaları için yönlendirdik. Kısmı zamanlı ya da gönüllü olarak üniversitemizin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ile Medya Merkezi Koordinatörlüğü’nde çalışmaya başladılar.  Ayrıca nüfusa oranla en fazla yerel gazetenin çıkarıldığı iller arasında yer alan Çanakkale’de, gazetecilik eğitim öğretimine başlamış olması yerel basın işletmelerine de önemli bir avantaj sağlayacaktır. İkili işbirlikleri için karşılıklı talepler var. Öğrencilerimiz için bir diğer uygulama alanı da yerel basın işletmeleri olacak. Öğrencilerimizin staj yapma imkânlarını ve alana inmelerini sağlayacağız. Bununla yetinmeyip ayrıca ulusal ölçekli basın işletmeleri ile de işbirliği yaparak ulusal basın işletmelerinde görev alarak öğrencilerimizin bilgi ve tecrübelerini artırmalarını hedefliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektör ve kamu işletmelerinde, uluslararası yerli ve yabancı işletmelerde görev ve sorumluluk üstlenebileceklerdir. Yerel Gazeteler, Ulusal Gazeteler, Uluslararası Gazeteler, Yayın/Basım Evleri, Kitap Evleri, Ulusal ve Uluslararası Radyolar, Ulusal ve Uluslararası Televizyonlar, Sosyal Medya İşletmeleri, Özel ve Kamu İşletmelerinin Basın Yayın ve/veya Halkla İlişkiler Birimleri gibi alanlar öğrencilerimiz için kariyer imkânı olacak yerlerdir. Yaptığınız tespit Türkiye’nin gerçeği. Öğrencilerimizin istedikleri alanlarda belirli disiplinler ışığında uzmanlaşmaları meslekte çok daha çabuk yükselmelerine yardımcı olacak bir unsurdur. Ancak Türkiye’de disiplinler arası işbirliği yapma konusunda genel bir sorun var. Biz bölüm kurulunda eğitim planlaması yaparken, öğrencilerimizin disiplinler arası çalışma yapabilecek bilgiye ve donanıma sahip olabilmesini hedefledik. Disiplinler arası çalışmaları gerçekleştirmenin temel yolu anabilim dallarını oluşturmaktı. Gazetecilik bölümü kurulur kurulmaz anabilim dallarını aktif hale getirmek için başvuruda bulunduk. Talebimiz YÖK tarafından kabul edilerek onaylandı. Bölümümüzde mevcut durumda 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Anabilim dallarını aktif hale getirmek için ilk olarak başkanları belirlenerek atamaları yapıldı. Anabilimdalı başkanları şimdi anabilim dallarının strateji planını hazırlanıyor. Bunun amacı öğrencileri farklı disiplinlerde daha verimli yetiştirebilmektir.  Öğrencilerimiz buradan mezun olmadan önce belli disiplinlerde uzmanlık alanlarına göre yoğunlaştırılmış dersler alacaklar ve alana inip alanda uygulama yapacaklar. Mezun olduklarında bir alanda uzmanlaşmış olarak mezun olacaklar.” 

Gelişen iletişim teknolojileri konusuna da değinen Akgül; “İlk defa 2013 yılında bir deyim kullanıldı. Sanayi 4.0 diğer bir ifade ile 4. Sanayi Devrimi. Almanya, Japonya, Finlandiya ve Amerika’nın içinde yer aldığı sanayi devriminde 3 yıl içerisinde çok ciddi bir yol alındı. Bu bağlamda Türkiye de çok hızlı bir şekilde yol alıyor ve Türkiye için hedef 2023. Sanayi devriminin temelinde bilgi ve iletişim tabanlı sanayileşme var. Gazetecilikte bilgi iletişim sektörünün gelişimine göre gelişen bir bölüm olduğuna göre alt yapıları aynı. Bu bağlamda sanayi 4.0 bütün mesleklerde değişim, dönüşüm sağlayacağı gibi gazetecilikte de radikal değişim dönüşüm sağlayacak. 2030 yılına kadar değişimin birinci ve ikinci aşamasına geçileceği kanaatindeyim. Birinci aşamada gazetecilikte platformlar oluşacak.  İkinci aşamada gazetecilik dijitalleşecek. Üçüncü aşamada ise robotik gazetecilik ön plana çıkacak. Platform gazeteciliği, vatandaş gazeteciliği olarak da tanımlanıyor ama vatandaş gazeteciliğinin bir üst ölçeği olduğu söylenebilir. Haberle ilgili olan herkesin haberini yayınlayabileceği platformlar oluşacak. Gazeteciler ise o platformları yöneten ve yönlendirenler olacak. Bir de kaynağın doğru haber verip vermediğini teyit edecek, doğrulama uzmanı gibi çalışacak. Türkiye’de platform gazeteciliğinin de ilk örneği çıktı. “Teyit.org.” geleceğin gazeteciliğinin ilk adımları için bir örnek. Dijital gazetecilikte ise gazeteler bir çip şekline dönüşecek. Parmak ucu kadar olacak çipleri istediğiniz kadar açabileceksiniz. Dokunduğunuz zaman bugün ki gazete hissini yaşamanızı da sağlayacak. Bununla ilgili ilk çalışmalar yapıldı ve çok başarılı sonuçları var. Gazeteyi okumayı bitirdiğinizde tekrar cebinize, cüzdanınıza koyabileceksiniz. Üçüncü aşamada ise robotik gazetecilik türünün ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Gözlüğünüz, düğmeniz, küpeniz vb. sizin robotunuz olacak. Ya da evde günlük işlerinizi yapan robotunuz olacak, siz robotunuza direktif vereceksiniz. Sizin için haberleri derleyecek ve siz istediğiniz zaman üç boyutlu olarak haberleri izleyebileceksiniz. Örneğin bir kaza haberini sizin yanınızda oluyormuş gibi hissedecekseniz. Bunun da ilk denemelerinin yapıldığı ve uygulamaların ciddi anlamada başarılı olduğu tespit edilmektedir. Biz de hazırlamakta olduğumuz Eğitim Stratejik Planı ve yapmış olduğumuz ders programlarını tamamen sanayi 4.0’a göre planladık. Türkiye’de, “Sanayi 4.0” da gazetecilik anlamında değişim dönüşümü yakalayacak ilk bölümlerden olacağız. Öğrencilerimizin ilk günden itibaren amaç ve hedeflerini belirleyerek kariyer planlarını hazırlamaları oldukça önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin kısa, orta ve uzun vadelerde nereye varmak istediklerini şimdiden tespit etmeleri ve ona göre çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmalar sırasında öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmak için planlı ve yoğun bir şekilde yılmadan etkin şekilde çalışmaları gerekmektedir. Ben öğrencilerimizin başarılı olacaklarına, belirledikleri hedefe ulaşacaklarına ve ülkemize etkin şekilde katkı sağlayacaklarına inanıyorum” dedi.

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner72

banner71