Li­­ons Ku­­lü­­bü'n­­den Do­­kuz­­'a ne­­za­­ket zi­­ya­­re­­ti

Geç­­ti­­ği­­miz gün­­ler­­de de­­vir-­­tes­­lim tö­­re­­ni ger­­çek­­leş­­ti­­ri­­len Ça­­nak­­ka­­le Li­­ons Ku­­lü­­bü geç­­miş dö­­nem Baş­­kan­­la­­rın­­dan Aş­­kın De­­ğir­­men­­ci ve ye­­ni dö­­nem Baş­­ka­­nı Ufuk Tur­­ba, İl Mü­­dü­­rü Ke­­mal Do­­kuz­­'u ma­­ka­­mın­­da zi­­ya­­ret et­­ti­­ler.

 Li­­ons Ku­­lü­­bü'n­­den Do­­kuz­­'a ne­­za­­ket zi­­ya­­re­­ti

Geç­­ti­­ği­­miz gün­­ler­­de de­­vir-­­tes­­lim tö­­re­­ni ger­­çek­­leş­­ti­­ri­­len Ça­­nak­­ka­­le Li­­ons Ku­­lü­­bü geç­­miş dö­­nem Baş­­kan­­la­­rın­­dan Aş­­kın De­­ğir­­men­­ci ve ye­­ni dö­­nem Baş­­ka­­nı Ufuk Tur­­ba, İl Mü­­dü­­rü Ke­­mal Do­­kuz­­'u ma­­ka­­mın­­da zi­­ya­­ret et­­ti­­ler.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:31
 Li­­ons Ku­­lü­­bü'n­­den Do­­kuz­­'a ne­­za­­ket zi­­ya­­re­­ti

­­­­Zi­­ya­­ret­­te, Ufuk Tur­­ba ve Aş­­kın De­­ğir­­men­­ci, Ça­­nak­­ka­­le Li­­ons Ku­­lü­­bü'­­nün yap­­tı­­ğı ça­­lış­­ma­­lar ve Ça­­nak­­ka­­le'­­de kül­­tür ve tu­­rizm ala­­nın­­da ya­­şa­­nan ge­­liş­­me­­ler ile ya­­pı­­lan ça­­lış­­ma­­lar hak­­kın­­da İl Mü­­dü­­rü Ke­­mal Do­­kuz ile bil­­gi alış­­ve­­ri­­şin­­de bu­­lun­­du­­lar. Ya­­pı­­lan gö­­rüş­­me­­le­­rin ar­­dın­­dan Do­­kuz, zi­­ya­­ret­­ten duy­­du­­ğu mem­­nu­­ni­­ye­­ti di­­le ge­­ti­­re­­rek Ufuk Tur­­ba'­­ya ha­­yır­­lı ol­­sun di­­lek­­le­­rin­­de bu­­lun­­du.
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol