P­rof. Dr. Ha­ti­ce Gü­len ço­cuk­lar­la bu­luş­tu 

Kü­çük­ku­yu'­da açı­lan yaz oku­lu ko­nuk­la­rı­nı ağır­la­ma­ya de­vam edi­yor. 

P­rof. Dr. Ha­ti­ce Gü­len ço­cuk­lar­la bu­luş­tu 

Kü­çük­ku­yu'­da açı­lan yaz oku­lu ko­nuk­la­rı­nı ağır­la­ma­ya de­vam edi­yor. 

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:18
P­rof. Dr. Ha­ti­ce Gü­len ço­cuk­lar­la bu­luş­tu 

 
­­Kü­çük­ku­yu bel­de­sin­de ço­cuk­la­rın ve­rim­li bir ta­til ge­çir­me­si­ni he­def­le­ye­rek açı­lan yaz oku­lu­na, İs­tan­bul Bil­gi Üni­ver­si­te­sin­den Prof. Dr. Ha­ti­ce Gü­len ko­nuk ol­du. Yaz oku­lun­da ço­cuk­lar­la bu­lu­şan Prof. Dr. Ha­ti­ce Gü­len, bi­lim, tek­no­lo­ji ve bi­yo­tek­no­lo­ji ko­nu­la­rın­da bil­gi pay­la­şı­mın­da bu­lun­du. Yaz oku­lu­na ko­nuk olan Prof. Dr. Ha­ti­ce Gü­len­'e te­şek­kür eden Kü­çük­ku­yu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Cen­giz Bal­kan; "Bel­de­miz ço­cuk­la­rı­nın ve­rim­li bir ta­til ge­çir­me­si­ni he­def­le­ye­rek aç­tı­ğı­mız yaz oku­lu­mu­za, İs­tan­bul Bil­gi Üni­ver­si­te­sin­den Prof. Dr. Ha­ti­ce Gü­len mi­sa­fir ol­du. Ken­di­si­ne ço­cuk­la­rı­mız ve ai­le­le­ri adı­na te­şek­kür edi­yo­rum" de­di. 
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol