banner59

 Tro­ya Mü­ze­si'­ni zi­ya­ret et­ti­ler (Video)

İl Ge­nel Mec­lis Baş­kan­la­rı, Tro­ya Mü­ze­si'­ni zi­ya­ret et­ti. ­

 Tro­ya Mü­ze­si'­ni zi­ya­ret et­ti­ler (Video)

İl Ge­nel Mec­lis Baş­kan­la­rı, Tro­ya Mü­ze­si'­ni zi­ya­ret et­ti. ­

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:37

E­ği­tim se­mi­ne­ri için Ça­nak­ka­le'­de bu­lu­nan İl Ge­nel Mec­lis Baş­kan­la­rı, Ge­nel Sek­re­ter Ab­dul­lah Kök­lü ve Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ce­lil Sez­gin ile bir­lik­te 18 Mart 2019 ta­ri­hin­de Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan­'ın ka­tı­lı­mı ile res­mi ola­rak zi­ya­re­te açı­lan Tro­ya Mü­ze­si'­ni zi­ya­ret et­ti­ler. Bu­ra­da ken­di­le­ri­ne Mü­ze Mü­dü­rü Ali At­ma­ca ta­ra­fın­dan Tro­ya'­nın ta­ri­hi ve mü­ze hak­kın­da bil­gi­ler ve­ril­di.
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Son Güncelleme: 11.07.2019 18:47
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol