Tümsek’ten kamuoyuna bilgilendirme

Tümsek’ten kamuoyuna bilgilendirme

Tümsek’ten kamuoyuna bilgilendirme

Tümsek’ten kamuoyuna bilgilendirme

05 Ocak 2018 Cuma 13:50
Tümsek’ten kamuoyuna bilgilendirme

Bildiğiniz üzere, Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan işçilerin yaygın tabiriyle taşeron çalışanlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeleri hususunda 24 Aralık 2017 günü 696 sayılı KHK yayımlandı. Bu konuyla ilgili bazı yanlış bilgilendirilmelerin ve spekülatif yorumların önüne geçilmesi maksadıyla bazı hususlar hakkında kamuoyunu soru cevap şeklinde bilgilendiren Çanakkale SGK İl Müdürü Basri Tümsek; “24 Aralık 2017 tarih, 30280 sayılı Resmi Gazete ile 696 sayılı KHK yayımlanmıştır. www. Rasmigazete.gov.tr adresine girilerek ve burada arşiv seçeneği kullanılarak ilgili gazeteye ulaşabilmek mümkündür. KHK’nın uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ 01 Ocak 2018 günü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yine bu tebliğe de yukarıdaki linkten ulaşabilmesi mümkündür.

Taşeron düzenlenmesiyle ilgili detaylı bilgi, form ve dökümanlar nereden ulaşabilirim?

www.altisveren.gov.tr. adresinde tüm bilgi ve belgelere ulaşabilmek mümkündür.

Yasa kapsamındaki idareler hangileridir?

5018 SAYILI Kanun ekli (I),(II),(III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, Birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası İl Özel İdareleri Belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler,

Kapsam dışında kalan hizmet işleri nelerdir?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmetler, Danışmalık hizmetleri, Hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri, Çağrı merkezi hizmetleri, yaklaşık maliyetinin en az % 70 lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa aynı yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderlerinden oluşmadığı tespit edilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işleri,

10 günlük süre içinde başvurmazsam ne olur?

10 günlük başvuru süresi hak düşürücü süredir. Bu sürenin geçirilmesi halinde kadroya geçiş imkanı ortadan kalkacaktır.               

Kıdem tazminatı ve yıllık izin hakları ne olacak?

Sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonrada kıdem ve yıllık ücretli izin hakları korunacaktır. İmzalanan sulh sözleşmesi ve feragatnameler kesinlikle bu hakları ortadan kaldırılmamakta olup, işçilerimizin hakları Devletimizin teminatında olacaktır.

Sınav için dershaneye gitmeli ve kitap almalı mıyım?

Hayır. Hiçbir dershaneye gidilmemeli, hiçbir kitap satın alınamamalıdır. Bu konuyu suiistimal etmek isteyecek fırsatçı girişimlere itibar edilmemelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız  Sayın Jülide Sarıeroğlu tarafından bu hususa defaatle vurgu yapılmıştır.

Taşeron sistemi bitti mi?

Evet. 696 sayılı KHK ile kapsamda bulunan idareler ve belirlenen şartları taşıyan işçilerimiz için TAŞERON TARİHE KARIŞMIŞTIR. Bu Kurumlar, Kuruluşlar, İşletmeler ve Mahalli İdareler için konusu personel çalıştırılması olan hizmet alım sözleşmelerinin yapılması yasaklanmıştır.

Sigortalılık başlangıcı tarihimi nasıl tespit edeceğim?

www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi ile sigortalılık başlangıç tarihi tespit edilecektir.

Sulh sözleşmesi ve feragatnameler kıdem ve izin haklarımı olumsuz etkiler mi?

Hayır.

Kadroya geçiş için aranan şartlar nelerdir?

İlgili kurumlarda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işinde 4/12/2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak, 4/12/2017 tarihi itibariyle askerde olanlar, doğum izninde olanlar, hastalığı nedeniyle sözleşmesi askıda olanlar da bu yasadan yararlanabileceklerdir.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Anayasal düzene karşı suçlar ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak, Askerlikle ilgisi bulunmamak, Güvenlik soruşturması yapılmış olmak, Emekli durumunda olmamak, Kadrolu işçi olmak için açtığı davalardan feragat etmek (Feragatname), Geçmiş çalışmalarına yönelik hak ve alacak talebinde bulunmayacağına yönelik taahhütte bulunmak (Sulh Sözleşmesi), 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde sürekli işçi kadrosuna geçmek istediğine dair yazılı talepte bulunmak, yazılı ve / veya sözlü yada uygulama sınavda başarılı olmak.

04 Aralık 2017 günü çalışıyor olmam şart mı?

Evet; İlgili kurumlarda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işinde 4/12/2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmak temel şarttır.

Askerde, doğum izninde ya da raporlu olanların durumu ne olacak?

İlgili kurumlarda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işinde çalışıyor olmakla birlikte 04 Aralık 2017 günü askerde bulunan, doğum izninde olan yahut sağlık raporu ile belgelendirilen sağlık sorunları nedeniyle iş sözleşmeleri askıda olanlar da kadroya geçirilecektir.

Askerde, doğum izninde ya da raporlu olan işçi yerine geçici istihdam edilenlerin durumu ne olacak?

Bu durumda bulunan personelin yerine geçici olarak istihdam edilmek üzere işe alınan ve 04 Aralık 2017 günü çalışıyor olanlarda kadroya alınacaklardır.

Başvurular ne zaman ve nereye yapılacak?

Başvurular 02 Ocak 2018 – 11 Ocak 2018 tarihleri arasında çalışılmakta olan idarenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine ve elden yapılacaktır.

Başvuru sırasında sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadığıma dair belge ibraz edecek miyim?

Hayır; başvuru esnasında yalnızca beyanda bulunmanız yeterli olacaktır. Bu belgeyi “sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce” yani 02 Nisan 2018 gününe kadar ibraz etmeniz yeterli olacaktır.

Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanılmadığına dair belgeyi herkes mi almak zorunda?

Hayır; Başvuruları sırasında bu şekilde herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarını beyan edenlerden yalnızca; Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar ( doğum tarihi kadınlarda 1/4/1974, erkeklerde 1/4/1970 tarihinden önce olanlar), Sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden( kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 tarihlerinden) sonra olanlardan ise kadınlar 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ( doğum tarihi kadınlarda 1/4/1968, erkeklerde 1/4/1963 tarihinden önce olanlar) ile Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar, ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarını dair belgeyi, ilgili idare veya idarenin şirketine, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçilmeden önce ibraz edeceklerdir.” İfadelerini kullandı.

Çanakkale Hedef Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SgkTümsekKamuoyu
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol