banner79

Üzen; “Projeler üretelim, Çanakkale’miz destek alsın”

IPARD II 3. Çağrı Bilgilendirme Toplantısı Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi.

Üzen; “Projeler üretelim, Çanakkale’miz destek alsın”

IPARD II 3. Çağrı Bilgilendirme Toplantısı Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi.

14 Ocak 2018 Pazar 15:08
Üzen; “Projeler üretelim, Çanakkale’miz destek alsın”

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğinde Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonunda “IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı Kapsamına Giren Destekler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonunda düzenlenen geniş katılımın olduğu toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Cem Akşit, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı S.Kaya Üzen, Meclis Üyeleri Mehmet Ok, Sinan Yücel, Yaşar Çetin, Arıcılar Birliği Başkanı Cahit İleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları Üyeleri, TKDK uzmanları, Banka yetkilileri, danışman firmalar, Oda ve Borsalara bağlı kobiler ve üreticiler katıldı.

Üzen; “Destekleri çok önemsiyoruz”

Çanakkale ili Odaları ve Borsaları adına açılış konuşmasını yapan Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı S.Kaya Üzen; “Malumlarınız olduğu üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım öncesi Mali Yardım aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD II) kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 21.12.2017 tarihinde üçüncü başvuru çağrı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Çağrı ilanı kapsamında Çanakkale’mizin de de içinde yer aldığı 42 ilde, “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ve “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında sunulacak olan başvurular kabul edilecektir. Bizler Çanakkale İş dünyası olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan destekleri çok önemsiyoruz. İlimizin bu hibelerden daha fazla yararlanması gerektiği inancındayız. Bu desteklerle hayata geçirilecek olan projeler, Çanakkale ekonomisinin canlanmasına, bölgemizin kalkınmasına sebep olacak, Ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sağlayacak, aynı zamanda istihdam sayısını artıracaktır. Hepinizin bildiği gibi birinci çağrıyı bir çıraklık dönemi olarak kabul ediyoruz, ikinci çağrı döneminde artık kalfalığa başladık ve bu 3. dönemde artık ustalık dönemindeyiz. Aynı zamanda da bu üçüncü çağrı döneminde ustalığa yakışır şekilde Bakanlığımız olayın kapsamını ve kuşatıcılığını görerek çok ciddi bir şekilde kaynak artırmış ve bu kaynak bizlere sunulmuş durumdadır.  Yapılan çağrılarda istediğimiz sonuçların alınması için uygun projeler üretilmesi gerektiğini bunun için TKDK’nın bilgilendirme toplantılarının paydaşlar tarafından takip edilmesi gerektiği düşüncesi ile bugün bu toplantımızda Çanakkale ili Odaları ve Borsaları olarak hep beraberiz. Dolayısıyla bu toplumsal kalkınmaya, bu toplumsal hamleye elbirliğiyle, işbirliğiyle, gönül birliğiyle hepimiz sahip çıkmak arzusundayız” dedi.

“Çanakkale’miz tarımda bir marka kenttir”

“Her zaman ifade ettiğimiz üzere Çanakkale’miz konumu ve iklim yapısı nedeniyle Tarımda bir marka kenttir” diyen Üzen; “Çeşitli kurum ve kuruluşlarımız tarımsal üretimin zenginleştirilmesi için desteklemeler vermektedir. Mekanik üretim, verimli ve kaliteli üretim, tarımda katma değeri arttırma, tarım ve tarıma dayalı sanayi ile uğraşan tarım paydaşlarımızın çalışmalarıyla aslında bütün amacımız ilimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanarak, verimliliği arttırmak, markalaşmış ve markalaşma niteliğine sahip var olan bir çok ürünümüzün ihracat potansiyelini arttırmaktır. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Eğer biz kendimiz ve ülkemiz için bir başarı istiyorsak mutlaka planlı programlı disiplinli çalışmamız lazımdır. Sonuç olarak bu öyle bir şey ki hem ülkemize, hem kendimize faydası olacak bir iş, birazdan daha ayrıntılı olarak bu programın hangi basamaklardan oluştuğu hangi sektörleri kapsadığı uzman arkadaşlar tarafından bizlere anlatılacak. Şunu da vurgulamak istiyorum; kararlı olmalıyız, eğer biz işadamları olarak, girişimciler olarak kararlıysak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Biraz önce de söyledik artık ustalık dönemine girdiğimize göre aramızda belki önceden teklif çağrılarına katılmış olanlar var, girişimcilerimiz var, onlar zaten tecrübeliler diğerlerinin de kararlı ve azimli olarak bu işe el atacaklarını düşünüyoruz ve başaracaklarına inanıyoruz. Aramızda konuyla ilgili uzman danışman firmalarımız var. Toplantımız sonrasında danışman firmalarımız proje niyetinde olan firmalarımıza destek olacaklar. İnsanların fiziki ihtiyaçlarının birinci basamağı gıdadır. Dolayısıyla bu tarım demektir, bu ziraat demektir hayvancılık demektir dolayısıyla TKDK birimimiz de onun için bu sektörleri birinci öncelikli sektör olarak almıştır. En küçük yerlerde yapılacak olan yatırımlar daha fazla puan alıyor, daha fazla teşvik görüyor. İstiyoruz ki önümüzdeki 2018 yılında ilimizin tüm ilçelerinde en azından birer ikişer köyünde böyle güzel tesisleri hep beraber açalım” şeklinde konuştu.

“Hep beraber iyi projeler üretelim”

Üzen sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri kapsamında yapılacak başvurulara ait toplam destek bütçesi 164.706.348 Avro. Bu sektörlerde yapılacak yatırımların üst limit tutarı 1.000.000 Avro olup uygulanacak hibe oranı % 40 ila 70 arasında değişmektedir. Yine Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında yapılacak başvurulara ait toplam destek bütçesi 87.239.91 Avro. Bu sektörlerde yapılacak yatırımların üst limit tutarı 500.000 Avrodur. Yapılacak bu yatırımlar % 55 oranında hibe desteğinden yararlanacaktır. İllerin yarıştığı, projelerin yarıştığı bu süreçte gelin hep beraber iyi projeler üretelim ve ilimiz için maximum desteği alalım. Bizim kalkınma ile ilgili hamlemizi tarım ve hayvancılıkta başaracağımıza inanıyoruz. Tarım ve hayvancılık sektörü öyle bir sektör ki daha az kaynakla daha çok insanı iş ve aş sahibi yapabiliriz. Biz de il olarak bunların farkında olduğumuzu, bu topluluk ve kalabalık katılımla gösterdik. İnşallah ümit ediyoruz ki projelerimizin güzelliğiyle de bunu göstereceğiz. Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine destek sağlaması düşüncesiyle IPARD-2 Programı 3. Çağrı Döneminin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Gıda, tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım ise, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Oda Borsalarla bu faydalı toplantıyı düzenlemekten memnuniyet duyduğunu belirterek; “İlimize faydalı olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu. Şube Müdürü Mustafa Nazlım ayrıca Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Tebliği yayınlandığı ve söz konusu tebliğde tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edilebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesinin amaçlandığını belirtti. Nazlım; “Bu tebliğ ile ilgili, kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alımı tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Referans fiyatların esas alınması şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000 TL'yi geçemez” dedi. Nazlım, başvuruların 1 Ocak 2018 gününden 1 Mart 2018 günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğü’ne yapılacağının altını çizdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Cem Akşit de, katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun yapısı, faaliyetleri, IPARD I, IPARD II başvuruları, İlimize kazandırdığı yatırımlar, genel değerlendirmelerinden bahseden Akşit, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına yönelik yatırımlar ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme hakkında genel uygunluk kriterleri, mesleki yeterlilik, sıralama ve seçim kriterleri, destek verilecek uygun harcama alanları ve uygun olmayan harcamalar ilgili de detaylı bilgiler verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Cem Akşit’in sunumundan sonra proje yapma fikrinde olan firma temsilcileri ve girişimciler, danışman firmalar ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular. 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
çtbKayaüzen
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol