Yük­sel gü­ven ta­ze­le­di

Çan Spor'­da ola­ğa­nüs­tü kong­re ya­pıl­dı, Ke­mal Yük­sel ye­ni­den baş­kan­lı­ğa se­çil­di.

 Yük­sel gü­ven ta­ze­le­di

Çan Spor'­da ola­ğa­nüs­tü kong­re ya­pıl­dı, Ke­mal Yük­sel ye­ni­den baş­kan­lı­ğa se­çil­di.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:42
 Yük­sel gü­ven ta­ze­le­di

­­Çan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bü­lent Öz­'ün­de ta­raf­ta­rı ol­du­ğu Çan spor'­da ola­ğa­nüs­tü kong­re ya­pıl­dı. Ha­li ha­zır­da Çan spor Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı olan Ke­mal Yük­sel ye­ni­den baş­kan­lı­ğa se­çil­di. Çan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bü­lent Öz­'ün­de ka­tıl­dı­ğı ola­ğa­nüs­tü kong­re­de Baş­kan Öz ta­kı­ma ve for­ma­ya sa­hip çık­ma­ya de­vam ede­ce­ği­nin sö­zü­nü ve­rir­ken, ye­ni­den baş­kan­lı­ğa se­çi­len Ke­mal Yük­sel­'i ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni teb­rik et­ti. Çan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bü­lent Öz yap­tı­ğı açık­la­ma­da; "Çan­'ın de­ğe­ri Çan spor' un ola­ğa­nüs­tü kong­re­si­ne ka­tıl­dık. Her za­man bu renk­le­re gö­nül ve­ren bir Çan spor ta­raf­ta­rı ola­rak kır­mı­zı-­be­yaz for­ma­ya sa­hip çık­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Ye­ni­den Baş­kan­lı­ğa se­çi­len Ke­mal Yük­sel ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni teb­rik edi­yor. Ba­şa­rı­lı bir se­zon ge­çi­re­ce­ği­mi­ze yü­rek­ten ina­nı­yo­rum." de­di. ­
 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol