Ömercioğlu; “Meclis kararını iptal edin”

AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu, 2018/14 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilerek mevcut yürürlükteki Nazım İmar Plan hükümlerinin uygulamaya devam edilmesini talep etti.

Ömercioğlu; “Meclis kararını iptal edin”

AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu, 2018/14 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilerek mevcut yürürlükteki Nazım İmar Plan hükümlerinin uygulamaya devam edilmesini talep etti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:25
Ömercioğlu; “Meclis kararını iptal edin”

AK Parti İl Başkanlığı’nda AKFA dosyası ile ilgili düzenlenen basın toplantısına AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu, Ocak 2018 Belediye Meclis toplantısında görüşülerek kabul edilen 2018/14 sayılı kararın (Çanakkale ili, Merkez ilçe, Barbaros Mahallesi, kıyı kesiminde düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan notları Revizyonu) iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Ömercioğlu; “Kıyı Kenar Şeridi ve içinde yer alan AKFA meselesi bildiğiniz gibi uzun süredir şehrin gündeminde, konuyla ilgili olarak AK Parti gurubu adına daha önce rahatsızlıklarımızı ifade etmiştim. Demiştik ki; AKFA meselesi CHP’deki iki gurup arasındaki pazarlıkların, ilişkilerin neticesidir. AKFA arazisinin asıl sahibi de olmasa dahi, aracı olan, içinde adı geçen CHP’liler buradan daha fazla rant elde edeceği şekilde bir imtiyaz talep etmektedir. AKFA projesinin farklı dönemlerde meclise getirilmesinin sebebi budur. Öyle ki bu talebin geri çevrilmesi, CHP içinde kayıkçı kavgasına dönüşmüştür. Hatırlarsınız 2014 yerel seçimlerinde Bir grup, Ülgür Gökhan’ın karşısındaki adayı desteklemiştir. Kavga etmelerini sonuçlarını siyaseten ödeyen bu ikili, meseleyi kavga ederek çözemeyeceklerini anlamış olmalılar ki, son dönemde basına da yansıdığı şekliyle “ilkeli birliktelik” adı altında bir araya gelmiş ve karşılıklı çıkarlarını kollayacak şekilde bir uzlaşmaya varmışlardır. Bu uzlaşmada ilk adımı atan ise AKFA arazisi ile bağı olan taraf olmuştur. CHP’de rüşvet, tehdit ve baskı ile gündeme gelen il ve ilçe seçimlerinde İLKELİ BİRLİKTELİK adı verilen grubun istediği isimlerin seçilmesi için var güçleriyle çalışmışlardır. Çıkan sonuçlar itibariyle de Ülgür Gökhan’ı mutlu eden ve sadakatini gösteren, tarafın ödülü ise AKFA için istediği imar değişikliğinin, bizzat Ülgür Gökhan tarafından meclise getirilmesi ile olmuştur. Meselenin siyasi boyutu kısaca bu şekildedir. Bugün ise AKFA arazisi üzerinde yapılmak istenen projeye teknik olarak neden karşı olduğumuzu ve belediyeye verdiğimiz meclis kararının iptalinin gerekçelerini sizlerle paylaşmak için bir araya geldik” dedi.

Gerekçeleri

Meclis kararının iptalinin gerekçelerini de paylaşan Ömercioğlu; “Alınan meclis kararının iptali talebimizdir; Gerekçeleri ise, 1)Bahse konu bölgede zaten mevcut bir Nazım imar plan düzenlemesi 03.10.2007 tarih 196 sayılı Belediye meclis kararı ile yapılmış olup bu, düzenleme ile mevcut planlama bölgesindeki parsellerin %80 ine bu plan hükmünde yapılaşma izinleri verilmiş olup yapılaşma tamamlanmıştır. Yapılan revizyon sadece geriye kalan 3,5 parseli kapsamakta olup bu tip planlamalar kamu yararından çok kişilere yönelik düzenlemedir. 2)Müktesep hak kavramı daha önceden kazanılmış hakların korunması demektir. Bir önceki plan notlarında emsal %30 olduğu plan notları 3 maddesinde açıkça yazılmış başkaca bir not düşülmemiş olup yeni revize plan notunda müktesep haktan bahsedilerek kamusal terkler yapılmada brüt alan üzerinden emsal verileceğinden bahsedilmektedir, oysaki planlı alanlar imar yönetmeliği ikinci bölüm Genel Esaslar Başlığı altında 5. Maddenin 5. Fıkrası “Taban alanı ve Emsal hesabı net imar parseli üzerinden yapılır” ifadesi bulunmaktadır.Dolayısıyla Kamusal terklerin bedelsiz yapılması hakkında bir hüküm imar plan notunda bulunmadığından yapılan bu düzenleme planlı alanlar imar yönetmeliğine aykırıdır. 3)Söz konusu emsal düzenlemesi ile 0,45 emsal üzerinden brüt ve net emsal arasında 1700 m2 inşaat alan artmakta olup bu da net alanın %56 sına denk gelmektedir. Yani terklerden sonra toplam emsal yasal olmayan bir şekilde % 56 ya çıkarılmış olacaktır. 4)Yine plan notlarına özel proje alanında yapı saçak kotu 11,50 mtyi kat adedi 2 katı geçemez bu alanlarda asma kat ve çatı yapılamaz denmektedir. Oysa; Planlı alanlar imar yönetmeliğinde 2 kat yüksekliği 6,50 mt olup asma katlı binalarda zemin kat en az 5,50 yapılır denmekte olup 11,50 mt Planlı alanlar imar yönetmeliğine göre yaklaşık 4 kata isabet ekmektedir. Asma kat yapılmayacaksa 2 katlı binaya verilen bu yükseklik ileride yapılara kaçak asma  kat yapma olanağı getirecektir, oysaki 2 kata uygun farklı fonksiyonlardaki yapı yükseklikleri de düşünülerek maksimum kat yüksekliği verilmelidir. Bu yükseklikte Planlı alanlar imar yönetmeliğinde Madde 28 1. Fıkra a bendinde uygulama imar planında daha fazla belirtilmemiş ise döşeme üst kotunda döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla zemin katlarla 4,50 mt , asma katlı zemin katlarda 5,50 mt yapılır denmektedir. Plan notlarında asma kat yapılamayacağından dolayı zemin katta en fazla 4,50 mt yükseklik verilebilir. Aynı yönetmeliğin 28. Maddesinin 2. Fıkrası ise bu maddede belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planları da bu bende göre değerlendirme yapılıp bina yüksekliği yeniden değerlendirilinceye kadar uygulamalar 1. Fıkrada belirtilen kat yüksekliklerine göre yapılır denmektedir. Dolayısıyla asma katı olmayan yapılarda 4,50mt üzerinde yükseklik verilmesi planlı alanlar imar yönetmeliği 28. Maddesine aykırıdır. 5)Bölgesel olarak yapılaşma göz önüne alındığında sahil bandı yapılaşmaya açılarak kentin prestij noktalarından biri olan bu bölge yaklaşık 4 katlı (11,50 mt) bir imar ile yeniden düzenlenmek suretiyle mevcut tek katlı yapıların da getirilen emsal avantajları ile yenilenerek aşırı bir yoğunluk oluşturulmasının önü açılmış olacaktır. Bu nedenle mevcut yolan trafik yükü artacak artan yeni yapılaşma ve yeniden yapılaşmalar alt yapı-sosyal  donatılar, trafik v.s. gibi kamusal hizmetleri aksatacak ve kentin o bölgesinde yaşamsal zorluklar ortaya çıkacaktır. 6)Yapılan yeni Nazım İmar Plan tadilatı Mekansal Planlar Yapım yönetmeliği 5., 7. ve 11. Maddelerine de aykırıdır. Tüm bu nedenlerle anılan 2018/14 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilerek mevcut yürürlükteki Nazım İmar Plan hükümlerinin uygulamaya devam edilmesi talebimizdir” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Hedef Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AkParti
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol