ADD’den Türkiye Barolar Birliği’ne destek

Atatürkçü Düşünce Derneği Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Necmi Akyalçın, Türkiye Barolar Birliği’nin ismindeki “Türkiye” sözcüğünün kaldırılmasına yönelik girişime tepki gösterdi.

ADD’den Türkiye Barolar Birliği’ne destek

Atatürkçü Düşünce Derneği Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Necmi Akyalçın, Türkiye Barolar Birliği’nin ismindeki “Türkiye” sözcüğünün kaldırılmasına yönelik girişime tepki gösterdi.

18 Şubat 2018 Pazar 13:09
ADD’den Türkiye Barolar Birliği’ne destek

Konu ile ilgili açıklama yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Necmi Akyalçın; “Birilerinin siyasi hırsı uğruna, ne Türkiye Barolar Birliği’nin ismindeki “Türkiye” sözcüğünün kaldırılmasına, ne de avukatların bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına izin verilecektir, bu süreçte Barolar ve Türkiye Barolar Birliği ile birlikte mücadeleye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi. Akyalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Demokrasinin temelinde insana saygı ve hukukun üstünlüğü yatar. Kimse hukukun üstünde değildir. Hukuk devleti de yönetilenlere en güçlü, en etkin ve en kapsamlı biçimde hukuksal güvenceyi sağlayan, tüm devlet organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlendiği, adalete güvenin tam olduğu devlet demektir. Devletinin 3 temel erki vardır: Yasama organı ( Meclis). Hukuka bağlı olmalıdır. Yürütme organı ( Hükümet ). Hukuka bağlı olmalıdır. Yargı ( Yargıç, Savcı, Savunman-Avukat) Bağımsız ve hukuka bağlı olmalıdır. Yargı bağımsızlığı, yargı mensuplarına verilmiş bir imtiyaz değildir. Yargı bağımsızlığı, bireyin doğru ve adil yargılanma hakkının güvencesidir. Hukuk devletinde hiçbir organ, yürütme erkini elinde tutan hükümet üyeleri dâhil, hiçbir biçimde yargı temsilcilerini etkileyecek beyan ve davranışlarda bulunamaz. Toplumda adalet duygusunun oluşmasını ve korunmasını sağlayacak bağımsız yargı, aynı zamanda çağın yönetim biçimi olan demokrasinin de olmazsa olmaz koşuludur. Yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesinin yanında Sav (Savcı) ve Savunmanın da (Avukatların da) bağımsızlığını gerekli kılar. Yargının kurucu unsurlarından bir tanesi olan savunmanın/avukatların bağımsızlığının güvencesi ise, bağımsız meslek örgütleri olan BAROLARDIR. Kamu kurumu niteliğindeki BAROLAR ile ilgili düzenleme de Anayasanın 135. Maddesinde yer almaktadır. Anayasal kurumdur. Öte yandan, güçlü avukat ancak güçlü bir baro varsa vardır. Çağdaş ve demokratik ülkelerde barolar; savunma hakkının, hak arama özgürlüğünün, demokrasinin, hukuk devletinin, genel hukuk ilkelerinin etkin biçimde uygulanmasının en büyük güvencesidir. Baroların bir araya gelerek oluşturdukları birlik (Türkiye Barolar Birliği) de, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 04.05.2001 tarih ve 2001/315-420 sayılı kararında da ifade ettiği gibi; “yargılama faaliyetinin savunma ayağını oluşturan avukatların üst meslek kuruluşudur”. Bu anlamda, güçlü avukat güçlü bir baro, güçlü bir baro ise güçlü bir barolar birliği ile olasıdır. Bu nedenledir ki: Türkiye Barolar Birliği, tüm avukatların birliğini sağlayan ve savunmayı güçlendiren, sorunların çözümünde en etkin bir üst meslek kuruluşu olarak benimsenmelidir. Türkiye Barolar Birliği’nin yıpratılmasına izin verilemez. Türkiye Barolar Birliği’nin ve baroların susturulmaya çalışılması, avukatların susturulmaya çalışılması anlamına gelecektir. Savunmanın sustuğu bir ülkede bağımsız yargıdan da hukuk devletinden de  hak arama özgürlüğünden de söz edilemez. Anlaşılan o ki iktidar, demokrasinin temel değerlerinden olan bağımsız yargının olmazsa olmazı avukatların, özgür ve bağımsız mesleki örgütlerinin yapılarını, Türkiye Barolar Birliği’nin ismindeki “Türkiye” sözcüğünün kaldırılması gerektiği yolundaki Cumhurbaşkanı’nın dayatması ile tartışmaya açarak bölünmelerini sağlayacak, güçsüzleştirecek ve iktidara bağlı hareket eden yeni yapıların ortaya çıkmasının önünü açacak düzenleme hazırlıkları içinde. Birilerinin siyasi hırsı uğruna, ne Türkiye Barolar Birliği’nin ismindeki “Türkiye” sözcüğünün kaldırılmasına, ne de avukatların bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına izin verilecektir, bu süreçte Barolar ve Türkiye Barolar Birliği ile birlikte mücadeleye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Çanakkale Hedef Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Add
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol