ÇATOD’dan Uysal’a ziyaret...

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Uysal’ı makamında ziyaret etti.

ÇATOD’dan Uysal’a ziyaret...

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Uysal’ı makamında ziyaret etti.

05 Ocak 2018 Cuma 14:00
ÇATOD’dan Uysal’a ziyaret...

ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer, ÇATOD Başkan Yardımcısı Yaşar Ersoy, ÇATOD Genel Sekreteri Salih Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mert İnce ile Ramazan Candan’ın katıldığı ziyarette Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Lütfi Atay ve Yrd. Doç. Mehmet Yıldırım da yer aldı. Ziyarette bir konuşma yapan ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer, dernek olarak Çanakkale’de bulunan Turizm Bakanlığına bağlı Turistik İşletmecilerin ana çatısı olarak çok çeşitli faaliyetler gösterdiklerini belirterek, “Bu kapsamda ilimizin ulusal ve uluslararası tanıtımında, ilimizde turizme yönelik katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve turizm ile ilgili projelerin geliştirilmesiyle ilgili üyelerimiz arasındaki birlik beraberliği arttırıcı bir çok faaliyete imza atıyoruz. Bu çerçevede özellikle insan faktörü bizlerinde yaptığı işlerin en önemli merkezinde bulunuyor. Bu nedenle ÇOMÜ Turizm Fakültesi ile yapacağımız her türlü iş birliğini çok önemsiyoruz. Bizler turizm tesisleri işletmecileri, sahipleri ve idarecileri olarak binaların sadece fiziki yapıdan ibaret olduğunu ama turizm tesisi olarak değer yaratmada insan faktörünün her şeyden daha önemli olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede ÇOMÜ’nün beşeri kabiliyetine ve kapasitesine güveniyor ve ÇOMÜ Turizm Fakültesi ile bir çok alanda iş yapma arzusu içerisindeyiz” dedi.

“ÇOMÜ Turizm Fakültesi öğrencisinin tesislerimizde staj yapması önemli”

Armağan Aydeğer, konuşmasında Turizm Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin staj dönemlerini Çanakkale il genelinde bulunan turistik tesislerde yapması konusunun kendileri için önemli konular arasında yer aldığını da belirterek, “Bu çerçevede üniversitemizin Turizm Fakültesinde okuyan öğrencilerimizin öncellikli olarak bölgemizde staj yapma konusunda istihdam edilmesi ve hatta sonraki dönemlerinde de kalıcı istihdamların oluşturulması için öğrencilerimizin motive edilmesi, onlara ÇATOD’un turistik otellerimizin ve bölgemizin turistik kabiliyetinin anlatılması hususunda ortak çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğini öneriyoruz. Bu faaliyetimizi güçlendirmek için ÇOMÜ Turizm Fakültesi tarafından gerçekleştirilen kariyer günlerinde ÇATOD olarak bu özel günde üniversitemizin yanındayız. Bizler hep şunu savunuyoruz bölgemiz kurumlarının başında olan ÇOMÜ’nün ürettiği entelektüel birikiminin yine bölgemiz tarafındaki işletmeler tarafından maksimum seviyede değerlendirilmesi ve bölgemizde bu katma değeri büyüyerek daha fazla hale getirilmesi arzusundayız. Bu nedenle öğrencilerimizin burada yapacakları stajlarının aynı zamanda yıl içerisinde eğitim sürelerinde de part time çalışma imkanları sağlanacak ve burada konaklama süreçlerinin de aksamadan yine aynı maliyetlerle kendi konakladığı yerlerde devam edeceğinin bir avantaj olarak belirtmek istiyoruz” dedi.

“ÇOMÜ ile akademik işbirliği yapmak istiyoruz”

Konuşmasında ÇOMÜ ile akademik işbirliği yapmak istediklerini de belirten ÇATOD Başkana Armağan Aydeğer, “ÇOMÜ ile akademik anlamda da işbirliği yapma konusunda heyecanlıyız. Bu kapsamda heyetlerimiz ile birlikte aylık toplantılar yapılması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede bölgemizin ilişkide olduğu farklı uluslararası turizm pazarlarıyla ilgili pazar araştırma raporlarının hazırlanması, farklı ülkelerdeki turizm potansiyeli ile ilgili araştırma raporlarının oluşturulması, konjonktürel değişimlere bağlı olarak gelişen turizm trendleriyle ilgili bilgilendirme raporlarının hazırlanması ve bu raporların üniversitemizdeki öğrencilerimize, sektör temsilcilerimize ve kamuoyuna yayınlanmasını önemsiyoruz. Bu konuda ÇOMÜ ile birlikte bir iş birliği komisyonu oluşturmak için harekete geçeceğiz” dedi.

“İş bulma havuzu oluşturulması konusunu önemsiyoruz”

Turizme dönük nitelikli turizm istihdamını turizm öğrencileri ile birlikte olumlu yönde arttırabilmek için bir iş bulma havuzu oluşturulması konusunu önemsediklerini de belirten ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer, “ÇATOD ve Turizm Fakültesi iş birliğiyle oluşturulacak bu havuz  sayesinde personel arayanlarında bu beklentilerini karşılayacağı bir gerçek. Bu konuda iş bulma havuzunun kurulması hususunda ÇOMÜ Turizm Fakültesi ile fikir birliğine vardık. Bunun dışında ayrıca ÇATOD ile üniversitemizin turizm bölümünün “2018 Troia Yılı” içerisinde de birlikte önemli faaliyetlere vesile olmak istiyoruz. Bu çerçevede ÇATOD ve ÇOMÜ iş birliği ile üniversitedeki öğrencilerimizin ve kamu oyunun da izleyebileceği Türkiye’deki önemli turizm profesyonellerini Çanakkale’ye getirerek bir seminer programı planlıyoruz. Bu çerçevede Türkiye’nin en önde gelen turizm profesyonellerinin yer alacağı çok verimli toplantıları ilimizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bununda muhtemelen Nisan ayında olması planlanıyor’’ şeklinde konuştu.

Ortak kararlar alındı

Yapılan karşılıklı görüşmelerde ÇATOD ile ÇOMÜ Turizm Fakültesi arasında ortak kariyer günü düzenlenmesi, özel olarak ÇATOD’a kariyer günü düzenlenmesi ve bu kariyer gününde Çanakkale’de staj yapmaları yönünde teşvik edilmesi, kariyer günü çerçevesinde de otellerin kendilerini ifade edebilecekleri bir tam gün alan açılması konusunda karar birliğine varıldı. Ayrıca sürekli istihdam sağlanabilmesi ve öğrencilerin staj dışında iş bulma imkanına sahip olabilmeleri için kapalı bir alanda iş bulma havuzu kurulması konusu da ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Uysal tarafından olumlu bulundu. ÇOMÜ Turizm Araştırmaları Merkezi ile ÇATOD arasında bir ortak iş birliği yapılması ve bu çerçevede de ayda 1 toplantı düzenlenmesi, belirli periyotlarla sektör analizi yapılması, uluslararası pazarlara yönelik “Pazar Analizi” yapılması ve yeni trendler yeni konjonktürlere göre bunların rapor haline getirilmesi konusunda ile staj yapacak öğrencilerden yıldız aramamaksızın staj yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

ÇOTOD’dan Engin’e ziyaret

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Çanakkale Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Okul Müdürü Esat Engin’i ziyaret etti. ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer, ÇATOD Başkan Yardımcısı Yaşar Ersoy, ÇATOD Genel Sekreteri Salih Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mert İnce ve Ramazan Candan yer aldığı ziyarette Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğretmenlerinden Ali Rıza Akkuş ve Mücahit  Yeşilgöz de yer aldı. ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer ziyarette yaptığı konuşmada ÇATOD ve Çanakkale Otelcilik ve Turizm Mesleki Lisesi arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu ve turizm ile ilgili yapılan tüm yatırımların insan kaynağı ile değer bulduğunun altını çizdi. Bu çerçevede özellikle ara personel yetişmesi konusunda en önemli kurumların başında olan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile yapılacak olan faaliyetlerin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Armağan Aydeğer, Turizm Liselerinin tercih edilen liseler arasında yer almasının nitelikli öğrencilerin bu liselerde öğrenim görmesinin çok önemli olduğuna değindi.

“Esnek çalışma saat ve zaman dilimi turizm lisesi staj dönemi öğrencileri içinde uygulanmalı”

Turizm lisesi öğrencilerin staj dönemlerinde konaklama sorunu olmayan öğrencilerin öncelikli olarak Çanakkale il içerisindeki turistik ve turizm belgeli işletmelerde stajlarının yapılması konusunun önemine de değinen Armağan Aydeğer, her bölgede bulunan turizm liselerinin bu alanda çok önemli bir rolü olduğunu da ifade etti. Turizmin 7/24 yoğun ve esnek çalışma saatleri nedeni ile ÇATOD üyelerinden gelen esnek çalışma saat ve zaman diliminin turizm lisesi staj dönemi öğrencileri için de  uygulanması konusunun değerlendirilmesini talep eden Armağan Aydeğer, Çanakkale sezonunun Mart 15 ve Haziran 15 tarihleri arasında çok yoğun olması nedeni ile staj dönemlerinin mümkün olduğu en erken zaman diliminde başlıyor olması konusuna değindi.

“Staj gören öğrenciler ailelerinin gözetimi altında olmalılar”

Öğrencilerin iyi koşullarda staj görmeleri ve ailelerinden uzaklaşmayıp onların gözetimi altında olmaları konusunun önemine de değinen Armağan Aydeğer, Turizm Uygulama Otelinin sektör ile rekabet etmeyecek koşullarda faaliyet göstermesinin de çok önemli olduğunu söyledi. Armağan Aydeğer turizm tesislerinin çok büyük yatırımlar yaptığını ve tesislerin devamlılığını sağlamak için olağan üstü bir mücadeleler verildiğini de belirterek, birçok uluslararası tanıtım faaliyetinde bulunduğunu ve bir çok yatırımın yeniden yapılanma gibi maliyetlerle mücadele ettiğini bu çerçevede de kamuya bağlı konaklama tesisleriyle rekabet oluşması konusunda sektör temsilcilerinin motivasyon yönünden olumsuz yönden etkilendiğini belirtti. Bu konuda hassas davranılmasını ve değerlendirilmesini de talep eden Armağan Aydeğer, özellikle stajyer öğrenci taleplerini yaptıktan sonra turizm lisesi yetkili öğretmenlerin maksimum taleplerini karşılayabilecekleri sayıları tesislere erkenden bilgi vermelerini ve tesislerin de bu çerçevede bilgi sahibi olarak daha hızlı bir şekilde personel planlarını gerçekleştirebileceklerini söyledi. Görüşmeler sonrasında öğrencilerin stajları konusunda ÇATOD üyesi tesislerin Turizm Otelcilik Lisesi tarafından öncelikli olarak değerlendirilmesi ve ÇATOD’dan gelen taleplerin sonrasında hareket edilmesi konusunda fikir birliğine varılırken; Yatılı konaklama problemi olmayan öğrencilerin de bu kapsamda Çanakkale merkeze yönlendirilmesine öncelik verilmesi ve bu çerçevede ÇATOD’a üye olan tesislerin öncelik sırasında yer alması hususunda ortak karara varıldı.

Çanakkale Hedef Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ComuçatodUysal
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol