Levent Yener
Levent Yener
Yazarın Makaleleri
Yolun Sonu
ANYIG KİŞİG KAGAN BOLSAR Türkler, tarihleri boyunca bilgiye önem veren, bilgiyi yücelten ve her alanda egemen kılmaya çalışan bir millet olarak var olmuştur. Ancak bilgileri gündelik yaşamla iç içe geçmiştir. Hayatta kalma mücadelesi vermek...
Yolun Sonu
KAFAYI YEMEK 'Kafayı yemek” gündelik yaşamımızda sıkça kullandığımız bir deyim. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde 'aşırı yorgunluktan bunalıma düşmek” olarak tanımlanıyor. Gündelik kullanımı da bu ve bunun gibi bir...
Yolun Sonu
     YA­DA TA­ŞI VE ON BİL­GE KAM      Türk­ler, dün­ya ta­ri­hi­nin en es­ki mil­let­le­rin­den bi­ri­dir. Dev­let kur­ma­sı ve yö­net­me­si, de­mi­ri iş­le­me­si, atı ev­cil­leş­tir­me­si,...
Yanlış Teşhis, Yanlış Tedavi (05-04-2019)
Türkiye'de siyaset ilginç bir olgu. Ekonomi, tarih, sosyoloji, psikoloji gibi birçok alanda Avrupa merkezli düşünmek, durumları Avrupa'nın teşhis ve tedavi yollarıyla algılamak ve yorumlamak gibi bir hastalığımız var. Bu, evrensel...
Kim İlerici, Kim Gerici? (12-04-2019)
Türkiye'de siyasî anlamda sol ve sağ kavramları muğlaktır. Sol yaklaşım, toplum olaylarına sınıf farkları açısından bakar. Bu yaklaşımın tutarlı olabilmesi için toplumun sınıflardan oluşması gerektir. Dahası yine sol kuramcılara...
Yolun Sonu (Kitaplar) (19-04-2019)
KİTAPLAR Siyaset, ekonomik yaşam ve bunların getirdikleri, insanın omzuna ağır bir yük gibi biniyor. Yaşam, insanın gözüne gittikçe derinleşen bir kara delik gibi görünmeye başlıyor. Nereye kaçacaksınız, kuşatılmış ve susturulmuş...