banner52

Spor ile Siyasetin İlişkisi Üzerine Bir Analiz; Sporu Siyasete alet etmek

Günümüz Türkiye'sinde geçmişten gelen bir alışkanlıktır

Yeni bir seçim yine vaatler ve spor siyaset vekil?

Fiziksel, sosyal, ekonomik vb. birçok farklı boyutu bulunan sporun siyasetle ilişkisi her

zaman tartışma konusu olmuştur. Büyük kitlelerin ilgilediği spor, kitlelerin yönetimine talip olan

siyasiler tarafından çeşitli şekillerde siyasetin içine çekilmek istenmiştir. Siyasetçiler bu şekilde,

spordan siyasi bir kazanç elde etmeyi amaçlamışlardır. Hem sporun (özellikle de futbolun) hem de

siyasetin ortak paydası olan kitleleri etkilemek için, spor olaylarının olumlu yönlerinden

faydalanmak isteyen siyasiler, bunda kimi zaman başarılı olmuş, kimi zaman da tepki

görmüşlerdir. Peki, spor siyasetin neresindedir ya da neresinde olmalıdır? Çalışmada sporun

siyasetle olan ilişkisinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Tarihsel süreçte gelişen spor olayları ile Siyaset ve Sporun İlişkisi

Kimi zaman kitlelerin afyonu olarak nitelendirilen, kimi zaman kişilerin ruh ve

beden sağlığını güvence altına alarak günlük yaşamın gerginliğini azaltan bir unsur

olarak değerlendirilen spor, Ludwig John tarafından ‘yurtsever, hiyerarşik, ve otoriter bir

devlet eliyle ulusal birliği örgütleyen bir eğitim aracıdır’ şeklinde tanımlanmıştır. Sporun

kitlelerin afyonu olduğunu destekleyen, Francisco Franco’nun, Bernabeau stadyumunu

kastederek ‘bana 150 bin kişilik uyku tulumu yapın’ ifadesi ile, Antonio Salazar’ın

‘Portekiz’i kırk yıl Fiesta (şölen), Fadima (örgütlü din), ve Futbol (3 F) ile yönettim’ sözleridir

(Sert, 2000: 31). Bu ifadelerden, sporun iktidarlar ile kitleler arasındaki ilişkisi hakkında

çıkarımlarda bulunmak mümkündür.

Toplumda, ekonomik, kültürel ve diğer yaşam alanlarında örgüsel bir ilişki

içinde bulunan güç odakları (iktidarlar), insan bedeni üzerinde –çoğu zaman

birbirleriyle iş birliği yaparak- uyguladığı politikalarla adeta bedenleri alt üst

etmektedirler. Bu politikaların neler olduğunu, günlük yaşamımızda sportif ve

kültürel seçimlerimizin yönlendirilmesinde, tüketim alışkanlıklarımızın

şekillenmesinde, moda anlayışının oluşturulmasında, ekonomide vb. alanlarda

gözlemlemek mümkündür. (Sert, 2000: 18) Pierre Bourdieu da, insanların spor

uygulamalarını seçmesinin arkasında siyasal spor felsefesinin olduğunu ileri sürerek,

bedenin ticarileştirilerek bir tüketim nesnesine dönüştürüldüğünü savunmuştur

(Bourdieu, 1997: 164).

İçinde bulundukları rejimin türü ne olursa olsun, siyasi partilerin ve kurdukları

hükumetlerin spor politikaları olmuştur ve sporla siyasiler bir etkileşim içerisinde

bulunmuşlardır. Spor ve siyasetin etkileşimi spor kulüpleri ve dernekleri, profesyonel

sporcular, spor donanımı üreticileri, spor olaylarını organize edenler, spor medyası,

sponsorlar, reklamcılar, acenteler, modacılar vb. aracılığıyla çeşitli düzeylerde

olmuştur.

Spor, öncelikle siyasal ideoloji tarafından kendi iktidarının meşruiyeti için

kullanılmış ve bir nevi propaganda aracı haline getirilmiştir. Bunun en uç örnekleri,

Hitler Almanya’sı, Franco İspanya’sı ve Salazar’ın Portekiz’idir. Ayrıca spor, bilhassa

da futbol, Latin Amerika ülkelerinde iktidarı ele geçiren askeri idarelerin sıkça

kullandıkları bir manipülasyon alanıdır.

Bu uğurda her türlü çabanın gösterildiği açıktır. Sportif çalışmaların parti

programlarının ilk sırasında yer almasından, yurtdışından sporcu getirtilmesine kadar,

siyasiler tarafından çok farklı çalışmalar yapılmıştır. 2000’li yıllarda ise özellikle genel

seçimler öncesi siyasiler futbol kulüplerine yardım için yarışa girdikleri, mekânlardan,

milletvekillerine hatta Parti İl Başkanlarına kadar birçok siyasetçi aday olduğu ilin

futbol kulüplerine yardımlarıyla dikkati çekiyordu. Seçim dönemleri öncesinde

kulüpler istekte, siyasiler de vaatte sınır tanımıyordu. Siyaset ve futbol yine kol kola

girmişti ...

24 Haziran 2018'kadar da tüm kulüpler dinlenir sorunlar konuşulur vaatler verilir 25 haziran sabahı unutulur hervşey

Sevgi ve saygılarımı sunuyorum...

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol