Kalkım Beldesi’nin sorunları çözülüyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Yenice ilçesi Kalkım Beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kalkım Beldesi’nin sorunları çözülüyor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Yenice ilçesi Kalkım Beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

24 Eylül 2017 Pazar 14:45
Kalkım Beldesi’nin sorunları çözülüyor

Kalkım beldesinde esnafları ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Turan; “Çanakkale’mizin her bir köşesi bizim için önemli. Elimizden geldiğince hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret gösteriyor, sıcak çaylarını içiyoruz. Kalkım Beldemize daha önce birçok kez ziyaret gerçekleştirdik.” dedi.

Gerçekleşen ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan; “Kalkım, tarımıyla, doğasıyla ülkemiz için önemli bir coğrafi konuma sahip. Çilek üretiminde bir marka. Çanakkale’mizin her bir noktasında marka değeri yüksek tarım ürünleri bulunmaktadır. Ezine Gıda OSB ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile beraber geniş pazar imkanlarına kavuşacağız” dedi.

 Kal­kım bel­de­sin­de yap­tı­ğı kah­ve zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da bel­de de ATM so­ru­nu ol­du­ğu­nu be­lir­ten Tu­ran bu ko­nu­da­ki ek­sik­li­ğin he­men ye­ri­ne ge­ti­ri­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek; "Bel­de­miz­de bir ATM so­ru­nu ol­du­ğu­nu gör­dük. Zi­ra­at Ban­ka­sı yet­ki­li­le­ri ile he­men ir­ti­bat ku­ra­rak bu ta­le­bin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si hu­su­sun­da ri­ca et­tik. Ken­di­le­ri de uy­gun gö­re­rek sü­re­ci baş­lat­tık­la­rı­nı be­yan et­ti­ler. Ye­ni ge­le­cek ATM ile ar­tık pa­ra ya­tır­mak­ta müm­kün ola­cak. Biz­ler, ya­şa­mı zor­laş­tır­mak ye­ri­ne ko­lay­laş­tır­ma­lı­yız. O yüz­den bel­de­mi­zin ko­nu­mu iti­ba­riy­le bu­ra­da ki hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin ya­şa­mı­nı her za­man da­ha da ya­şa­nır kıl­mak zo­run­da­yız" de­di. 

Çanakkale Hedef Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TuranBülentKalkımçözüm
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol